Patronaty naukowe

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP