O konferencji

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zaplanowania udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii – badania, dialog, rozwojowe zasoby i codzienne praktyki , która odbędzie się w dniach 13-14 maja 2022 roku w Kielcach.

Jest ona współorganizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego W Kielcach (Wydział Pedagogiki i Psychologii) we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji) i Sekcją Edukacji Elementarnej KNP PAN

Konferencja jest dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych (DNK/SP/513722/2021).