Miejsce obrad

Konferencja odbywać się będzie w Kielcach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, w nowocześnie wyposażonym Centrum Edukacji Artystycznej (CEArt) przy ul. Krakowskiej 11 oraz w salach wydziału. Liczymy na obrady stacjonarne, choć będziemy na bieżąco reagować na sytuację epidemiczną w kraju i w Europie – możliwe są sesje online.