Kontakt

W razie pytań szczegółowych można kontaktować się z przewodniczącą komitetu organizacyjnego konferencji:

dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. ucz.

zuzanna.zbrog@ujk.edu.pl