Komitety

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Józefa Bałachowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa – przewodnicząca

prof. Pete Boyd, University of Cumbria (UK)

prof. dr hab. Ewa Filipiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

prof. Suzanne Gatt, University of Malta

prof. Elena Gómez Parra, University of Córdoba (Spain)

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, Uniwersytet Śląski, Katowice

prof. Dalila Lino, Polytechnic Institute of Lisbon (Portugal)

prof. Krystyna Nowak-Fabrykowski, Central Michigan University (USA)

prof.  Davide Parmigiani, University of Genova, President of ATEE (Italy)

prof. Íris Pereira, University of Minho (Braga, Portugal)

prof. dr hab. Urszula Szuścik, Uniwersytet Śląski, Cieszyn

prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka

prof. dr hab. Jolanta Szempruch, Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, APS Warszawa

prof. Flávia Vieira, University of Minho (Braga, Portugal)

dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. ucz., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

dr hab. Jolanta Bonar, prof. ucz., Uniwersytet Łódzki

dr hab. Paulina Forma, prof. ucz., Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

dr hab. Kinga Kuszak, prof. ucz., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

dr hab. Marzenna Nowicka, prof. ucz., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. ucz., Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

dr hab. Agnieszka Szplit, prof. ucz., Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, prof. ucz., Uniwersytet Łódzki

dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. ucz., Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. ucz., Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

Komitet Organizacyjny

dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. ucz., UJK, OMEP – przewodnicząca

dr hab. Agnieszka Szplit, prof. ucz., UJK, OMEP – przewodnicząca

dr Agnieszka Koterwas, APS (sekretarz)

dr Katarzyna Rogozińska, UJK (sekretarz)

dr Anna Winiarczyk, UJK (sekretarz)

dr Aldona Kopik, UJK, OMEP

dr Monika Kupiec, APS

dr Małgorzata Kwaśniewska, UJK

dr Anna Witkowska-Tomaszewska, APS

mgr Krzysztof Kupczewski, UJK